TESLA Innovations / TESLA Inovácie

Aj v tomto roku 2023 Tesla prináša na trh viaceré zaujímavé inovácie. 

Niektoré vám priblížime v nasledujúcich riadkoch  od Semi Truck cez Tesla Model Y a Cybertruck až po najnovšiu prezentáciu Tesly pre investorov, kde Elon Musk s vedúcimi pracovníkmi predstavili veľmi zaujímavú tretiu fázu Master plánu Tesly.
 
INVESTOR DAY TESLA

Tesla má špecifický prístup k marketingu, prezentácii výsledkov, ako aj k investorom. Podobne to bolo aj tentoraz, aj keď v celkovom pohľade mal Master plán 3 veľký význam, rovnako aj s ním prezentované novinky od Tesly v širokom poli zamerania.

Táto prezentácia bola veľmi zaujímavá, lebo preukázala, ako širokospektrálne Tesla premýšľa o svojej misii nielen z pohľadu biznisu, ale aj vzhľadom na využitie udržateľnej energie na základe inovácií a nových výrobkov. Pritom používa úplne odlišný systém riadenia, riešenia technických otázok a hlavne prepojenia fraktálu do jedného funkčného celku.

MASTER PLÁN 3 – UDRŽATEĽNÁ ENERGIA

Tesla považuje túto kapitolu za otvorenú a je len na začiatku, pričom predpoklad akcelerácie je obrovský.

Princíp riešenia problému je veľmi charakteristický pre zmýšľanie Elona Muska. Ten preferuje maximálne zjednodušovanie vecí, odstránenie zbytočných reťazcov v procese, kladenie si neustálych otázok (poznáme metodiku 5× prečo) a v poslednom rade automatizáciu.

Hlavným zámerom spoločnosti Tesla je prechod na udržateľné zdroje energie, najmä eliminácia fosílnych palív. Je úplne neefektívne v dnešnom svete využívať fosilné palivá na pohon automobilov, keď vieme, že spaľovací motor má maximálnu účinnosť 35 %, zatiaľ čo elektrický 95 %. Aj výroba a servis elektromotora sú oveľa jednoduchšie, prednosťou je aj jeho životnosť.

Na dosiahnutie toho treba využívať napr. solárnu energiu, elektromobily a prejsť na elektrické lode a lietadlá.

Jedným z hlavných bodov zmeny vo výrobe bolo predstavenie nového systému montáže a výroby na linkách, pričom doterajší systém sa s rôznymi zlepšeniami tradoval od čias Henryho Forda. Nastáva zmena, ktorá presne charakterizuje Teslu, zmena procesov, ktorej sa neboja. Predstavený systém rozdelenia procesu do tzv. unboxed process predpokladá zvýšenie dostupnosti operátora na hlavné procesy o 44 % a 30 percentné zlepšenie efektívnosti času operátora.

Zatiaľ čo firmy boli zvyknuté podstatné veci „outsourcovať“, Tesla stále volí opačný model maximálneho „insourcingu“, čo jej umožňuje efektívne riadiť proces a prichádzať s riešeniami, ktoré majú veľký význam pre zlepšovanie elektromobilov, ako aj výrobných procesov. Takýmto príkladom je aj InHouse software simulátor, ktorý vyvinula sama Tesla a dokáže veľmi efektívne analyzovať a zlepšovať vlastnosti elektrického motora pomocou vedomosti o princípoch magnetizmu statora a rotora.

Podstatnú zmenu v automobilizme predstavuje prechod na 48V architektúru, ktorá nebola menená od šesťdesiatych rokov minulého storo- čia, pričom z pohľadu elektromobility a náročnosti kabeláže je dôležité pristúpiť k tejto zmene.

Tento prechod na 48V umožní výrazne znížiť náklady na kabeláž a skvalitniť celý proces elektroinštalácie v elektromobiloch, takže nebude potrebné celé množstvo elektrosúčiastok.

Dlho sa diskutovalo o tom, kedy Tesla umožní nabíjať ostatné elektromobily na svojich superchargeroch. Stalo sa, prvé Magic Dock otvorila Tesla v USA, pričom jednoduché ovládanie až po úhradu za nabíjanie je zabezpečené cez aplikáciu Tesla.